Kontakt

Privát Silván
Partizánov 509
03473 Liptovská Osada

Tel.: +421 (0)  90740 90 19

E-mail: info@privatsilvan.sk

SK72 7500 0000 0003 0717 0493